Fritidshem

På Kattarpsskolas fritidshem har eleven möjlighet att förankra sina teoretiska kunskaper i praktiken. Hos oss blir alla sedda och får känna sig unik och viktig. Eleven får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och mötas med respekt.

Pedagogisk lek

Dagarna fylls av allt från utelek och fysisk aktivitet till bakning, pyssel och film. Under dagarna tränar eleven bland annat sin förmåga till kreativt skapande, att förstå och följa spelregler, agera inför grupp, gemenskap och initiativförmåga.
Vi tar emot eleverna på morgonen och fyller eftermiddagarna med roliga, lärorika och meningsfulla aktiviteter för dem.

Lämning och hämtning

Elev som lämnas mellan 06:00-06:30, lämnas på förskolan.
Vi serverar frukost 07.15 till samtliga elever som har börjat tidigt och mellanmål på eftermiddagen.
Eleven hämtas på sin egen avdelning fram till cirka 16:15, efter det slås alla avdelningar samman på stora fritids. Fritids stänger kl.17.30. Elev som är kvar till 18.00 hämtas på förskolan.
Det är viktigt att du som förälder säger HEJ till personalen och meddelar dem när du lämnar och hämtar ditt barn. Då vet vi när ditt barn har kommit till skolan och gått hem för dagen.