Förskoleklass

Förskoleklassen på Kattarps skola fungerar som en bro mellan förskola och skola. Vi strävar efter att möta eleven där de befinner sig i sin utveckling.

Trygghet, glädje, gemenskap och nyfikenhet är ledord i vår verksamhet. I förskoleklassen får eleven lära sig skolans grundläggande regler och rutiner, vår värdegrund, samt träna socialt samspel. Vi utgår från en helhetssyn på eleven och elevens speciella behov. Hos oss bemöts varje elev var dag med värme och glädje. Vi ser dig och ditt barn som en unik tillgång hos oss.

Rörelse

Varje vecka har eleverna en utedag då vi nyttjar vårt närområde, detta ger stora möjligheter till rörelse och gemenskap. Vi passar på att göra olika uppdrag med naturen som hjälpmedel. Det blir både fri lek och styrda aktiviteter. Gymnastiksalen besöker vi en gång i veckan. Där gör vi rörelselekar, rör oss till musik och rytm samt tränar turtagning, samspel och vår grovmotorik.
Fem veckor per termin åker vi till Filbornabadet för plask och lek, vilket ger eleverna god vattenvana och som i sin tur är positiv för den fortsatta simundervisningen i skolan.

Språk och matematik

I förskoleklassen har vi rikliga tillfällen med högläsning, både bilderböcker och kapitelböcker. Vi tränar elevernas berättelse- och förståelseförmåga genom samtal kring boken och berättelsen. Vi arbetar med strukturerad språkträning med hjälp av Ovi (en gose känguru). På ett varierat sätt och med praktiska övningar och uppgifter såsom lekar, skapande, teater, sånger, finmotorik- och rytmikövningar väcks elevernas nyfikenhet att lära sig en ny bokstav och dess ljud varje vecka. Vi lär oss också bokstäverna på teckenspråket för att tydliggöra ytterligare. Inom matematik tränar vi siffror, siffrornas värde, matematiska begrepp och mönster. Vi för in matematiken i vår vardag och tränar upp vår matematiska medvetenhet. Vi skapar en matematisk förkunskap.

För att förbereda våra elever på digitala arbetssätt använder vi Ipads i vår undervisning. Eleverna skriver, läser, räknar, fotograferar, letar fakta och mycket annat.
Varje elev har en mentor som följer elevens utveckling och som har kontakt med hemmet.