Elevinflytande

Ditt inflytande som elev är väldigt viktigt. Du ska känna att du är delaktig under hela skoldagen, dels under ditt arbete men också vad gäller andra saker som berör dig och bidrar till att din tid i skolan blir så bra som möjligt.

Du har en stor delaktighet vad gäller uppsättande av dina individuella mål och din delaktighet vid temaplaneringar. Genom elevråd och matråd får du som elev möjlighet att under demokratiska former påverka din vardag på din skola.

Elevrådet träffas regelbundet under ledning av skolans personal. Mötet är förberett i klassen som diskuterat punkter att ta upp på de olika råden. Det som blir beslutat och diskuterat återkopplas till varje klass i form av protokoll och att ansvarig elev berättar om mötet. Uppföljningen av det beslutade är mycket viktig. Vi är stolta över våra elevrådsrepresentanter och vi tycker att det är ett viktigt uppdrag.