Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Undervisning

På Kattarps skola arbetar vi i två arbetslag, f-3 och åk 4-6. Arbetslaget har möjlighet att själva påverka sitt arbetssätt med utgångspunkt från läroplanens mål. Detta ger en varierad undervisning där eleverna får möjlighet att visa upp sin kreativitet och utvecklas i sin egen takt. Skolan arbetar vid behov årskursblandat.

Digitala arbetssätt

På Kattarpsskolan har eleverna i åk F-2 tillgång till ipads och eleverna i åk 3-6 har varsin Chromebook. Vår undervisning varvas med böcker, papper och penna samt digitala läromedel. Vi vill förbereda våra elever för den framtid som väntar dem, därför tycker vi det är viktigt att undervisa eleverna digital såväl som analogt. Vi undervisar också eleverna i källkritik och vad man ska tänka på när man är ute på nätet.

Elevens utveckling

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som kontinuerligt följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad man behöver utveckla vidare.

På Kattarps skola arbetar vi med individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP, för att dokumentera elevernas utveckling och lärande. Helsingborgs stads skolor använder en e-tjänst, Unikum, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns personliga utveckling i skolan och samtidigt få insikt i det pedagogiska arbetet.

Nationella prov genomförs i svenska och matematik i årskurs 3 och 6  och åk 6 gör också nationella prov i engelska. Om ditt barn riskerar att inte uppnå målen i något ämne upprättar vi tillsammans med dig som förälder ett åtgärdsprogram. Där framgår det tydligt vilka åtgärder och insatser som ska genomföras för att ditt barn på bästa sätt ska lyckas med sin skolgång.

Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Ett bra samarbete med föräldrarna är A och O för vår skolverksamhet. Vi vill gärna lära känna dig och du är välkommen att vara med i verksamheten när du vill.

Vi har höga förväntningar på dig och ditt barn – och på oss själva. Vi förväntar oss att du som förälder visar intresse för hur det går för ditt barn i skolan. Det är viktigt att du intresserar dig för ditt barns vardag hos oss. För vi vet att det får ditt barn att känna sig betydelsefull. Delaktigheten från er föräldrar är viktig för skolans utveckling och därför är vi öppna för att ta del av era åsikter och för gärna en dialog tillsammans med er.

Vi har även ett öppet skolråd för dig som förälder som vill vara med och påverka vår skola. Vi samlas ungefär två gånger per termin.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.