Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att förebygga ohälsa och ska tillsammans med skolledningen, övrig personal och föräldrar arbeta för att elever ska må fysiskt och psykiskt bra i skolan. Inom elevhälsan har vi tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog.

Ring om något viktigt har hänt ditt barn som vi bör veta eller om du vill få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa. Ring även om du känner dig osäker på vart du ska vända dig vid eventuella problem. Vi har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Anna Jansons

Telefon: 042-10 47 27

Specialpedagog

Inger Kléen

Inom elevhälsan arbetar även vår kurator och skolspykolog.