Råd och stöd

På Kattarps skola stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Elevhälsan

Kattarps skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Kattarps skola har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och studievägledare. Hit kan eleverna vända sig för att få råd och stöd. Vi har även en specialpedagog som hjälper elever som behöver särskilt stöd.

Studievägledning

På Kattarps skola arbetar en studie- och yrkesvägledare. Till hen kan eleverna gå för att diskutera sin framtid och få vägledning. Eleverna kan till exempel få hjälp med vilket gymnasieprogram de ska välja och vad som krävs för att komma in på sitt val.