Undervisning

På Kattarps skola arbetar vi i ett arbetslag. Arbetslaget har möjlighet att själva påverka sitt arbetssätt med utgångspunkt från läroplanens mål. Detta ger en varierad undervisning där eleverna får möjlighet att visa upp sin kreativitet och utvecklas i sin egen takt. Skolan arbetar vid behov årskursblandat.

Digitala arbetssätt

På Kattarpsskolan har eleverna i åk F-2 tillgång till Ipads och eleverna i åk 3-6 har varsin Chromebook. Vår undervisning varvas med böcker, papper och penna samt digitala läromedel. Vi vill förbereda våra elever för den framtid som väntar dem, därför tycker vi det är viktigt att undervisa eleverna digital såväl som analogt. Vi undervisar också eleverna i källkritik och vad man ska tänka på när man är ute på nätet.

Våra elever skriver oftast sina texter i olika ämnen digitalt och vi använder Googles verktyg anpassade för skolmiljö: G suite. Fördelen med dessa verktyg är flera; bland annat kan lärarna se i realtid när eleverna skriver, de kan direkt ge feedback till det som eleverna gör och elever kan samarbeta i ett och samma dokument.

Genrepedagogik

När eleverna skriver olika sorters texter behövs stöttning, ett ämnesspecifikt ordförråd, återkoppling och strukturer för skrivande. Därför arbetar vi utifrån genrepedagogiken. Genre är här lika med texttyp och inte bokgenre, som man kanske annars tänker på. När man undervisar i genrepedagogik använder man ofta cirkelmodellen. Cirkelmodellen består av fyra faser.