Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Ett bra samarbete med föräldrarna är A och O för vår skolverksamhet. Vi vill gärna lära känna dig och du är välkommen att vara med i verksamheten när du vill.

Vi har höga förväntningar på dig och ditt barn – och på oss själva. Vi förväntar oss att du som förälder visar intresse för hur det går för ditt barn i skolan. Det är viktigt att du intresserar dig för ditt barns vardag hos oss. För vi vet att det får ditt barn att känna sig betydelsefull. Delaktigheten från er föräldrar är viktig för skolans utveckling och därför är vi öppna för att ta del av era åsikter och för gärna en dialog tillsammans med er.

Vi har även ett öppet skolråd för dig som förälder som vill vara med och påverka vår skola. Vi samlas ungefär två gånger per termin.